Social media

JoomFish language selector

Логотип

Новости

Як вчасно виявити шкідників у кукурудзі та спланувати їх знищення?

Врожай кукурудзи — один з найцінніших літніх скарбів, але йому з року в рік загрожують два небезпечних злодія. Це кукурудзяний стебловий метелик і бавовникова совка. Після дощів, які пройшли на більшості території України, для стеблового метелика склалися оптимальні умови розвитку — температура +23–28 градусів, вологість не нижче 80 %. Велика кількість опадів сприяє масовому розмноженню шкідника, тоді як суха погода змогла б зупинити його розповсюдження.

Стебловий метелик на кукурудзі

Що стосується бавовникової совки, то останніми роками її чисельність зросла в південних областях, особливо на Одещині. Тому в цьому році можливий спалах її чисельності саме в цих регіонах.

Як захистити свою культуру вологого літа розповідає Людмила Кава, кандидат біологічних наук кафедри ентомології НУБІП.

Людмила Кава

По-перше, для планування захисних заходів необхідно слідувати такому алгоритмові:

 1. встановити наявність даного фітофага у господарстві і оцінити ймовірну загрозу від нього;
 2. вирішити, якому з методів надати перевагу — біологічному чи хімічному. Залежно від вибору планувати строки проведення захисних заходів, оскільки трихограму необхідно застосовувати проти яєць шкідників, а хімічні препарати — на початку відродження гусениць.

Застосування трихограми проти кукурудзяного стеблового метелика

Для використання трихограми визначають динаміку льоту метеликів. Це можна зробити за допомогою світлопасток та пасток з принадою. Наступний крок — визначити початок відкладання яєць візуальним оглядом рослин.

Для обліку яєць на рослинах в 20 місцях поля оглядають по декілька рослин та встановлюють відсоток заселення рослин яйцекладками, а також їх чисельність. ЕПШ для випуску трихограми проти стеблового кукурудзяного метелика — наявність 15 % рослин з яйцекладками.Випуск проводять у два прийоми через 7–8 днів.

Орієнтовні строки в умовах лісостепу України:

 • 1-й випуск — на початку яйцекладки (III декада червня — I декада липня);
 • 2-й випуск — в період масового льоту та яйцекладки шкідника

(I — II декада липня).

Оптимальна норма внесення: 100–150 тис. особин на гектар (співвідношення кількості паразит: господар 1:5 або 1:10).

Розрахунок норми внесення залежно від кількості кладок шкідника на 100 рослин:

 • до 3 кладок — 50 тис/га;
 • 3–5 кладки яєць — 100 тис/га;
 • 6–8 кладок — 150 тис/га;
 • понад 8 кладок — 200 тис/га.

Важливо у разі придбанні партій трихограми звернути увагу на наявність експертної оцінки її видової належності. А також на те, який саме вид трихограми зазначений у цій оцінці. Проти стеблового кукурудзяного метелика ефективною є трихограма бура (Trichogramma evanescens), у той час, як більшість біофабрик займається розведенням видуTrichogramma pintoi. Хімічні заходи зазвичай проводять у фазі викидання волоті.

Чисельність гусениць і ступінь пошкодження ними рослин визначають шляхом огляду 50 рослин на кожній ділянці (по 5 в 10 місцях) і підрахунку кількість отворів з викидами червоточини в стеблах і качанах. Потім стебла та качани розтинають ножем уздовж і підраховують гусениць.

Обробку посівів інсектицидами здійснюють у період масового відродження гусениць при заселенні шкідником більше 10 % рослин. Це відбувається 1–2 рази з інтервалом у 12–14 днів. Використовують наступні препарати:

 • Децис ф — Люкс, к. е. 0,4–0,7 л/га;
 • Карате Зеон 050 CS, мк.с. 0,3 л/га;
 • Кораген 0,15 л/га;
 • Кайзо, в.г. 0,2 кг/га;
 • Ампліго 0,2–0,3 л/га.

Для виз­на­чен­ня строків по­яви ме­те­ликів ба­вов­ни­ко­вої сов­ки та оп­ти­маль­но­го терміну за­сто­су­ван­ня за­собів за­хи­с­ту рос­лин ви­ко­ри­с­то­ву­ють феро­монні па­ст­ки. Сиг­на­лом для за­сто­су­ван­ня три­хо­г­ра­ми є відлов­ 3–4 самців ба­вов­ни­ко­вої сов­ки пер­шо­го­ чи дру­го­го по­коління.

Бавовникова совка на кукурудзі

Про­ти гу­се­ниць ба­вов­ни­ко­вої сов­ки за­сто­со­ву­ють та­кож інсек­ти­ци­ди за на­яв­­­ності по­над 18 % рос­лин (ку­ку­ру­дзи) з яй­це­клад­ка­ми або 6–8 % рос­лин із гу­се­ни­ця­ми пер­шо­го-дру­го­го віків. Пре­па­ра­ти най­доцільніше за­сто­со­ву­ва­ти про­ти гу­се­ниць мо­лод­ших віків, які жив­лять­ся відкри­то і є чут­ли­ви­ми до інсек­ти­цид­ної дії.      

Здорової вам кукурудзи та вдалого врожаю!

ИнтерАГРО - Международная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования

Международная выставка сельскохозяйственной техники и оборудования «ИнтерАГРО» - это эпицентр инноваций сельскохозяйственной техники и оборудования.

Основную часть участников выставки "ИнтерАГРО" составляют заводы-производители сельскохозяйственной техники и оборудования, что все больше отвечает стандартам крупнейших мировых агропромышленных выставок.

На выставке представлены последние достижения и инновации мирового и отечественного машиностроения для аграрного сектора, сельскохозяйственное оборудование для ремонта и сервиса, запчасти, технологии точного земледелия и агроклимата, оборудование и технологии для растениеводства, агрохимия.

В рамках выставки состоится ряд деловых мероприятий, тематика которых формируется в соответствии с актуальными проблемами АПК, с учетом последних мировых тенденций развития отрасли. Участники международных конференций, семинаров, круглых столов смогут сориентироваться в водовороте новинок отрасли, понять направления развития рынка.

Среди ярких событий выставки - подведение итогов и награждение победителей международного конкурса лучших инновационных решений в сельхозтехнике и оборудовании «InterAGRO Innovation Award», который проводится для того, чтобы представители сельскохозяйственной отрасли узнавали о лучших инновационных решениях в аграрной технике и оборудовании, а предприятия и организации имели стимул внедрять свои инновации в серийное производство.

В 2018 году международная выставка «ИнтерАГРО» в очередной раз подтвердила свои лидирующие позиции как на рынке Украины, так и на мировой арене. Об этом свидетельствуют следующие факты:

 • 18 000 профессиональных посетителей;
 • 19 500 посещений;
 • 293 компании-экспоненты, из них 67 иностранных;
 • 17 стран-участниц: Австрия, Беларусь, Германия, Дания, Индия, Испания, Италия, Китай, Нидерланды, Польша, США, Турция, Украина, Франция, Швейцария, Чехия, Эстония;
 • национальные экспозиции Германии и Франции;
 • коллективная экспозиция Китая;
 • 30 уникальных мероприятий с участием ведущих международных и отечественных экспертов сельскохозяйственной отрасли;
 • 30 000 кв. м экспозиционной площади.

 

Наши выставки

Agro Animal Show - выставка эффективного животноводства и птицеводства  ЗЕРНОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ - выставка инновационных решений в зерновом хозяйстве  ФРУКТЫ. ОВОЩИ. ЛОГИСТИКА - выставка высокотехнологичного овощеводства, промышленного садоводства и виноградарства

Widgetkit

 • Logo 3
 • Logo 2
 • Logo 3
 • Logo 4
 • Logo 4