Social media

JoomFish language selector

Логотип

Новини

Повноцінне живлення рослин та покращення родючості ґрунту від компанії «Тетра-Агро»

Пропонуємо вашій увазі ексклюзивний матеріал від постійного учасника наших виставок, компанії «Тетра-Агро». В матеріалі представлено вплив Нітроамофоски-М на продуктивність пшениці, ріпаку та сої.

Упродовж кількох останніх років кліматичні примхи стають все більш непередбачуваними. Ось і цьогорічна весна знову продемонструвала, що як не готуйся, вона все одно спроможна застати нас зненацька. Стислі її строки зумовили і короткі терміни сівби й інших операцій, комусь завадили вчасно зробити підживлення, пришвидшили проходження багатьох стадій розвитку в рослин.

Водночас така ситуація ще раз підкреслила важливість правильно організованого живлення – одного з базових елементів агротехнології. За нестабільних погодних умов коренева система рослин розміщувалася в охолодженому ґрунті, тоді як надземна їх частина за активного сонячного опромінення розвивалася швидше. Це спричиняло дисбаланс у розвитку рослин. У такому разі треба бути обережним як у виборі полікомпонентних добрив для позакореневих підживлень, так і часу та умов їх здійснення. Вже другий сезон на випробувальних ділянках нашого університету ми досліджуємо дію нового добрива Нітроамофоска-М на сої і перший – на ріпаку та пшениці.

Нітроамофоска-М від вітчизняного виробника «Тетра-Агро» виготовлена на основі африканських фосфоритів, що вміщають Р2О5 різного ступеня засвоюваності (водорозчинна форма, форма засвоювана в мурашиній та лимонній кислоті).

Хімічний склад добрива такий:N – 9,0%, Р2О5 – 18%, K2O – 22%, CaO – 20%, S – 1,2% та мікроелементи: Nа2О – 0,5%, MgO – 0,5%, Fe – 0,1%, Zn – 97,8 мг/кг, Cu – 6,5 мг/кг, Mn – 310 мг/кг.

Наявність у добриві карбонатів кальцію та магнію і, відповідно, їх лужна реакція (рН=8,8) забезпечують меліоративний ефект ґрунтів − усувається потреба у вапнуванні ґрунту.

Усі досліди впродовж вегетації супроводжуються спостереженнями, обліками та лабораторними дослідженнями згідно з відповідними методиками.

 

Пшениця

Сорт – Колонія.

Норма висіву – 220 кг/га, ширина міжрядь – 12,5 см, строки внесення – по мерзлоталому ґрунту згідно зі схемами досліджень.

Варіанти внесення добрив: 1. Контроль (без добрив); 2. Фосфоритне борошно; 3. Нітроамофоска-М (2 ц/га); 4. Нітроамофоска-М (3 ц/га); 5. Нітроамофоска-М (4ц/га); 6. Нітроамофоска-М (5ц/га). Добриво у формі водорозчинних гранул.

Звісно, що на кінець травня занадто рано говорити про результати. Однак уже на цих перших періодах розвитку рослин візуально спостерігається перевага у вегетативній масі пшениці ділянок, де вносили Нітроамофоску-М (виробництва ТзОВ «Тетра-Агро») в нормі 4ц/га та 5 ц/га – рослини випереджають за ростом і розвитком масиви інших ділянок, де добрива не вносилися або вносилися в менших нормах. У рослин таких ділянок вища кущистість, їх надземна маса має інтенсивніше забарвленням.

 

Озимий ріпак

Сорт – Рохан.

Норма висіву – 6 кг/га, ширина міжрядь – 12,5 см, строк внесення – 15.09.2017.

Удобрення: 1. Без добрив; 2. Фосфоритне борошно; 3. Нітроамофоска-М (2ц/га); 4. Нітроамофоска-М (3ц/га); 5. Нітроамофоска-М (4ц/га); 6. Нітроамофоска-М (5ц/га).

На ділянках, де вносили підвищені норми добрив (4ц/га та 5 ц/га), відмічено кращий розвиток рослин, ліпше їх галуження, більш раннє цвітіння (на 4-5 днів).

Найпереконливішими є результати врожайності, структурні елементи якої можна зважити та зміряти. Однак і науковець, і господарник, котрий ретельно спостерігає за усіма фазами розвитку рослин у своїх посівах, може відмітити особливості поетапного їх розвитку й орієнтуватися в тому, що його чекає і якої допомоги потребує рослина. З огляду на це, посіви, підживлені добривом Нітроамофоска-М, не мали проблем у своєму живленні ні на старті, коли серйозно капризувала весна, ні в нинішніх комфортніших умовах другої половини травня. Легка засвоюваність нового добрива і правильний баланс потрібних елементів забезпечують стабільне й вирівняне живлення рослин. Потрібно відзначити, що вміст у новому добриві широкого спектра різних сполук і елементів (наприклад, дефіцитних елементів Ca, Mg, S, Fe та мікроелементів Cu, Zn, Mn, В та інших) сприяє повноцінному живленню рослин, що відповідно впливає на якість продукції. Забезпечення меліоративного ефекту – теж важливий момент для більшості вітчизняних ґрунтів, оскільки не потребує вапнування таких площ. Таким чином, нове добриво виконує два важливих завдання: повноцінно живить рослину й покращує родючість ґрунту. Крім того, карбонати легко розкладаються в ґрунті, покращуючи вуглекисле живлення коренів та наземної частини рослин, що дуже важливо при недостатньому використанні органічних добрив.

Більш предметними перевагами використання нового добрива є результати торішніх досліджень на сої. І хоча питання удобрення цієї культури, особливо азотними добривами,  на сьогоднішні лишається дискусійним, наші результати уже свідчать про позитивний вплив нового добрива.

Соя

Сорт – Ментор.

Спосіб сівби – вузькорядний (12,5 см), норма висіву 550 тис. насінин/га. Попередник – озима пшениця, ґрунтообробіток – класичний, оранка. Сівбу здійснювали 17 травня. Для боротьби з бур’янами використовували гербіциди: до сходів – Харнес (2,5 л/га) (ґрунтовий) та Базагран (2,5 л/га) – страховий, після сходів у фазі 2-3-х листків культури. Повторність досліду триразова.

Збирання здійснювали 19 жовтня у фазі повної стиглості насіння.

Відтак одержані дані досліджень показали, що в умовах зони Західного Лісостепу урожайність сої сорту Ментор під впливом комплексного добрива Нітроамофоска-М суттєво змінювалася, зафіксовано чіткий вплив добрива на структуру врожаю.

На контрольному варіанті (без добрив) кількість бобів на рослині в сорту Ментор становила 20,5 шт. За внесення фосфоритного борошна кількість бобів на рослинах сої підвищилася до 22,8 шт. Максимальна кількість бобів у рослин сої відмічена у варіанті, де вносили Нітроамофоску-М (4 ц/га), і становила 35,7 шт./рослину.

За даними досліджень, зі збільшенням норм удобрення зростала кількість насінин та маса насіння з однієї рослини і в межах досліду була на рівні 38-58 шт. та 5,9-10,3 г/рослину відповідно. Максимальну врожайність у досліді одержали на варіанті Нітроамофоска-М (4 ц/га) – 4,65 т/га. При збільшенні норми внесення добрив спостерігалася тенденція до зменшення кількості бульбочкових бактерій на кореневій системі. Логіка зрозуміла – навіщо зайве рослині працювати над уловлюванням і переформатуванням біологічного азоту, коли їй піднесено на блюдечку вже готовий до споживання? Окрім того, варто відзначити позитивний вплив нового удобрення на швидкість проростання та інтенсивність початкового росту рослин. Результати дослідження показали, що удобрення досить сильно впливає на інтенсивність початкового росту насіння порівняно з контролем (без удобрення) – цей показник коливався в межах 63-83%, що у 1,5-2 рази вище, ніж на контрольній ділянці. Важливим показником продуктивності сої є маса 1000 насінин. Найнижчою вона була на контролі, найвищою – на варіанті з внесенням добрива Нітроамофоска-М (4 ц/га) і становила 135 г та 178 г відповідно. У наших дослідженнях ми також визначали натуру зерна сої залежно від застосування мінеральних добрив. Потрібно зазначити, що цей показник значною мірою змінювався залежно від дози внесення мінеральних добрив і був максимальний на варіанті, де вносили комплексне мінеральне добриво Нітроамофоска-М (4 ц/га) – 720 г/л, що свідчить про виповненість зерна.

Таким чином, в умовах Західного Лісостепу використання на посівах сої сорту Ментор комплексного мінерального добрива Нітроамофоска-М (виробництва ТзОВ «Тетра-Агро») у нормі 4 ц/га сприяє одержанню максимальної врожайності зерна на рівні 4,65 т/га і забезпечує найвищу його натуру. 

Наші дослідження продовжуються й на завершення сезону цілком сподіваємося на подібні позитивні результати впливу нового добрива на врожайність пшениці та ріпаку.

Руслана Панасюк,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Олександр Панасюк,
кандидат сільськогосподарських наук, доцент
Львівський національний аграрний університет

https://tetra-agro.com.ua/

Наші виставки

Agro Animal Show - виставка ефективного тваринництва та птахівництва  ЗЕРНОВІ ТЕХНОЛОГІЇ - виставка інноваційних рішень в зерновому господарстві  ФРУКТИ. ОВОЧІ. ЛОГІСТИКА - виставка високотехнологічного овочівництва, промислового садівництва і виноградарства

Widgetkit

  • Logo 3
  • Logo 2
  • Logo 3
  • Logo 4
  • Logo 4